Accounting for business mergers according to the Financial accounting system- an analytical study

Authors

  • Adel NAKMOUCHE

Keywords:

business integration, consolidation, control, integrative company, integrated company, accounting for business integration .

Abstract

The study aimed at finding the legal procedures for business mergers and the consequent accounting problems that require attention and study. These problems are related to choosing the method of accounting for integration. It also aims at highlighting the accounting treatment. The results showed that the financial accounting system approved two methods Accounting for the integration of business, as well as integration is one of the cornerstones that ensure the financial stability and viability of commercial companies, especially the shareholding companies, and their ability to develop themselves and get the highest degree of competition in the market.

References

ābn mnẓwr ābw ālfḍl mḥmd. 1414. lsān ālārb )ālmǧld 1(. byrwt: dār ṣādr .āmynẗ bn bwṯlǧẗ. 2015 . mḥāsbẗ ālšrkāt wfq ālnẓām ālmḥāsby ālmāly. ālbwyrẗ: pages bleues .

ālmādẗ 744 mn ālqānwn āltǧāry. 2007 . ālqānwn āltǧāry. Alǧzāyr

.lmydāny āzt mḥmd āymn. 1993 . ālādārẗ āltḥwylyẗ fy ālšrkāt ālāṣdār ṭ 2(. ālmmlkā ālārbyẗ ālsāwdyẗ .

bšyr ṭāhry . 2015 / 2016 . āndmāǧ ālšrkāt āltǧāryẗ fy ālqānwn ālǧzāyry. rsālẗ dktwrāh

، klyẗ ālḥqwq.ǧāmāẗ ālǧzāyr

.

bn yẖlf kmāl. 2016 / 2017 . mḥāḍrāt fy mqyās mḥāsbẗ ālšrkāt. ālǧzāyr. ǧāmāẗ bwmrdās .

ḥsn mḥmd hnd. 1997 . mdymsywlyẗ ālšrkẗ ālām ān dywn šrkthā ālwlydẗ fy mǧmwāẗ ālšrkāt. rsālẗ dktwrāh ، ǧāmāẗ āyn šms، ālqāhrẗ

.

ršyd ārywẗ . 2010 . āsālyb wṭrq ālāndmāǧ drāsẗ mālyẗ wmḥāsbyẗ. rsālẗ māǧstyr، klyẗ ālālwm ālāqtṣādyẗ wāltǧāryẗ wālwm āltsyyr ǧāmāẗ bātnẗ

.

rfāt ālsyd ālāwḍy bsywny، w āly āsmāāyl . 2005 . ālāndmāǧ wāltḥālfāt ālāstrātyǧyẗ byn ālšrkāt fy āldwl ālārbyẗ ālإṣdār ṭ 1. mnšwrāt ālmnẓmẗā lārbyẗ lltnmy ālādāryẗ

.

ṣābr bn mātwq. 2016 / 2017 . mtṭlbāt āātmād ālāndmāǧ ālmṣrfy kāstrātyǧyā lrfā mstw ẗ ādāā ālmnẓwmṭ ālmṣrfyẗ ālǧzāyryṭ -drāsṭāstšrāfyẗ. rsālẗ dktwrāh، ǧāmāẗ ālmsylẗ .

ābās mṣṭfy. 2002 . tnẓym ālšrkāt āltǧāryẗ. ālqāhrẗ: dār ālǧāmāẗ ālǧdydẗ . āṣām āldyn. 1972 . ālnẓām ālqānwny llāstṯmārāt. rsālẗ dktwrāh ، ǧāmāẗ āyn ālšms ، ālqāhrẗ

.

mḥrz āḥmd mḥmd. blā tāryẖ. ālqānwn āltǧāry ālǧzāyry ālāṣdār ǧ 2. ālqāhrẗ: mṭābā mǧlẗ ālārb ..

mḥmd bn āby bkr bn ābdālqādr ālrāzy. 1995 . mẖtār ālṣḥāḥ. lbnān: mktbẗ lbnān nāšrw n .

GUYON, Y. (1996). droit des affaires (droit des sociétés). Paris.

LANGLOIS, G., Micheline, F., & Bu, A. (1997). Comptabilité approfondie. paris: focher.

MEIER, O., & SCHIER, G. (2006). Fusions acquisitions (éd. 2). Paris: Dunod.

Steichen, A. (2011). Précis de droit des sociétés (éd. 4ème). Luxeurbourg: Sain Paul.

Published

2022-07-11

How to Cite

NAKMOUCHE . ع. (2022). Accounting for business mergers according to the Financial accounting system- an analytical study. Revue d’Economie Et De Management, 19(2 Special), 150–166. Retrieved from https://journals.univ-tlemcen.dz/REM/index.php/REM/article/view/597